پاپ فرانسیس در جریان سفرش به جمهوری دموکراتیک کنگو ضمن محکومیت زهر طمع که محرک درگیری‌ها در آفریقاست، گفت کشورهای ثروتمند باید متوجه شوند که انسان‌ها باارزش‌تر از منابع معدنی هستند. به گزارش رویترز، هم‌زمان با اینکه پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان در اتومبیل شخصی خود از فرودگاه به سمت کینشاسا (پایتخت کنگو) حرکت می‌کرد، ده‌ها هزار تن ابراز خوشحالی کرده و پرچم‌هایی را به نشانه استقبال از او تکان می‌دادند. وی بهره‌برداری و استثمار افتضاح در کنگو را محکوم کرد؛ کشوری که منابع معدنی و ثروت عظیم آن به جنگ، آوارگی و گرسنگی دامن زده است. پاپ فرانسیس در ادامه تاکید کرد: دست از سر جمهوری دموکراتیک کنگو بردارید! دست از سر آفریقا بردارید! خفه کردن این کشور را متوقف کنید. این کشور معدن نیست که از آن استخراج کنید و یا سرزمینی نیست که بخواهید آن را غارت کنید.