روزنامه ساندی‌تایمز پیرامون استانداردهای دوگانه ولیعهد عربستان در مورد تغییرات اجتماعی که به دنبال آن است، نوشت، مراسم‌های رقص در این کشور مجاز و آزادی بیان ممنوع است. این روزنامه نوشت، مردم پس از انتقال به بازداشتگاه‌ها یا زندان‌ها در عربستان یکی پس از دیگری ناپدید می‌شوند؛ اما در عین حال، محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور نه تنها اجازه داده مجالس رقص زنان و مردان با هم برگزار شود حتی تا حدی بودجه آن را هم تامین کرده است. این پارادوکس‌ها منعکس کننده تحول بنیادینی است که بر اقتصاد و زندگی اجتماعی در عربستان تأثیر گذاشته است، با این حال، این تحول تنها بخشی از حقیقت است. این روزنامه نوشت، سرکوب و حبس تشدید شده و صندوق دارایی دولتی عربستان سهم بزرگی از پلتفرم توییتر را در اختیار دارد و همین مساله به بن‌سلمان اجازه می‌دهد هرکسی را دستگیر کند.