پارلمان قزاقستان دیروز (جمعه) با اکثریت آرا پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن قانون اولین رئیس جمهور ائلباشی در قانون اساسی به روز شده جمهوری قزاقستان بی‌اعتبار و لغو شد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، به گفته یرلان کوشانف، رئیس مجلس عوام قزاقستان، این قانون به نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق این کشور حقوق و امتیازات انحصاری ارائه می‌داد که لغو شده است. وی با ارائه نتایج آرای پارلمانی ادامه داد: از سنا ۴۴ قانونگذار و از مجلس عوام ۹۳ قانونگذار به لغو این قانون رای دادند. این رای گیری در پارلمان قزاقستان پس از آن انجام شد که روز چهارشنبه دادگاه قانون اساسی این کشور قانون مربوطه را باطل اعلام کرد. در بیانیه این دادگاه آمده بود، درخواست یکسری از قانونگذاران را مورد بررسی قرار داده، اما متوجه شده که این قانون بر خلاف قانون اساسی قزاقستان است که در رفراندوم پنجم ژوئن ۲۰۲۲ تدوین شد. نظربایف ۸۲ ساله پس از ۳۰ سال ریاست جمهوری در ۲۰۱۹ استعفا کرد. به نقل از شبکه تی آر تی ترکیه، دادگاه قانون اساسی قزاقستان با لغو قانون مربوط به وضعیت و اختیارات اعطا شده به نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور موسس موافقت کرد.