رئیس جمهور سابق آمریکا با انتشار یک مقاله بر ضرورت جدا شدن از حزب جمهوریخواه این کشور در صورت حمایت نکردن جمهوریخواهان از نامزدی او برای ریاست جمهوری، تاکید کرد. به گزارش ایسنا، به نوشته پایگاه راشاتودی، دونالد ترامپ، از احتمال وقوع یک «فاجعه» برای حزب جمهوریخواه آمریکا صحبت کرده و گفت، ممکن است با نامزد شدن از جانب یک حزب ثالث در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا در آرای محافظه‌کاران چنددستگی ایجاد کند. ترامپ در روزهای اخیر مقاله‌ای را در شبکه اجتماعی خودش موسوم به «تروث سوشال» به اشتراک گذاشت که در آن از او برای راه انداختن یک کارزار انتخاباتی به نمایندگی از یک حزب ثالث در صورتی که رهبران جمهوریخواه از نامزدی او برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۴ حمایت نکنند، درخواست شده است. این مقاله روز سه شنبه در یک مجله جمهوریخواه تحت عنوان مجله «آمریکن گریتنس» انتشار یافته و در آن استدلال شد رهبران جمهوریخواهان به دنبال به چالش کشیدن اراده رای دهندگان با مسدود کردن راه پیروزی ترامپ در رقابت درون حزبی جمهوریخواهان برای تعیین نامزد ریاست جمهوری حزب هستند.