اعضای جدید غیردائم شورای امنیت سازمان ملل از دیروز -‌یکشنبه- اول ژانویه ۲۰۲۳ میلادی، در حالی کار خود را آغاز کردند که ژاپن ریاست دوره‌ای این نهاد را عهده‌دار خواهد بود.به گزارش ایلنا به نقل از کیودو، شورای امنیت سازمان ملل ۱۵ دائم و غیردائم دارد که به صورت چرخشی و هر ماه یکی از اعضا، ریاست آن را بر عهده خواهد داشت. در ماه گذشته میلادی (دسامبر)، کشور هند، ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را برعهده داشت.