وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی با اذعان به مشکلات موجود در نهاد نظامی این رژیم و چالش‌های امنیتی بزرگ آن، نسبت به وجود یک «بمب امنیتی و اجتماعی» درحال انفجار در اراضی اشغالی هشدار داد. به نوشته روزنامه رأی‌الیوم، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این باره گفت: اسرائیل از نظر امنیتی با چالش‌های زیادی مواجه است؛ این چالش‌ها شامل ایران، عرصه فلسطین، نحوه حکومت‌داری و حفظ جبهه داخلی می‌شوند. گانتس که با روزنامه «هاآرتص» گفت‌وگو می‌کرد، افزود: از زمان تأسیس دولت اسرائیل، ارتش نقطه کانونی آن در مقابل همه چالش‌ها، از جنگ‌ها و عملیات‌ها گرفته تا شهرک‌سازی‌ها در «نقب» و «الجلیل» و اسکان موقت برای مهاجران بوده است. گانتس در ادامه اذعان کرد: طی سال‌های اخیر شاهد کاهش مداوم میزان استخدام در ارتش بوده‌ایم و اکنون ارتش به «ارتش نیمی از مردم» تبدیل شده است و این فقط یک مساله جمعیتی نیست، بلکه نتیجه تصمیمات رهبری است. وزیر جنگ اسرائیل همچنین ادامه داد: طی دو سال گذشته تلاش کردم تا یک مدل جدید برای خدمت (در ارتش) را برای ۵۷ سال آینده وضع کنم و آن الگویی است که نیازهای ارتش اسرائیل و امنیت ما را حفظ می‌کند.