بر اساس اعلام آخرین نتایج انتخابات میاندوره ای ۲۰۲۲ کنگره آمریکا، جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان پیشتازند و در مجلس سنا نیز رقابت سختی میان آنها وجود دارد.  به گزارش سی.ان.ان، بر اساس اعلام نتایج انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا، تاکنون از مجموع ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا، جمهوریخواهان با ۱۹۸ کرسی در مجلس نمایندگان پیشتازند. دموکراتها نیز ۱۷۳ کرسی در این مجلس را  به دست آورده اند. هر حزب برای به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان، حداقل نیاز به کسب ۲۱۸ کرسی دارد. اما در مجلس سنا، رقابت بسیار سختی وجود دارد. به رغم آنکه در نتایج اولیه، دموکرات ها پیشتاز بودند، پس از آن، جمهوریخواهان و دموکراتها  در این مجلس برابر شدند و اکنون دموکراتها ۴۸ کرسی و جمهوریخواهان ۴۷ کرسی را دارند. رقابت میان جمهوریخواهان و دمکراتها در سنا نزدیک است. هر حزبی که ۵۰ کرسی به دست آورد، اکثریت سنا را خواهد داشت. جان فترمن در انتخابات مجلس سنا در  ایالت کلیدی پنسیلوانیا توانست مهمت اوز  رقیب جمهوریخواه خود را شکست دهد. جان فترمن فرماندار پنسیلوانیا موفق شد بر نامزد جمهوریخواهان و چهره مشهور تلویزیونی غلبه کرده و پیروزی مهمی را برای دموکراتها رقم بزند. پیروزی فترمن ساعاتی پس از آن صورت می‌گیرد که جاش شاپیرو دادستان کل دموکرات در رقابت برای فرمانداری پنسیلوانیا اعلام پیروزی کرد. پیروزی او پس از رقابت تنگاتنگ با رقیب جمهوریخواه و عقب افتادن اوز در دو ماه اخیر رخ داد. فترمن قرار است جایگزین پت تومی سناتور بازنشسته شود.

در ایالت‌های جورجیا و پنسیلوانیا که در زمره چهار  ایالت کلیدی برای تعیین سرنوشت مجلس سنا هستند تا مشخص شود کدامیک از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا، این مجلس را در دست خواهد گرفت، رقابت سختی میان نامزدهای دو حزب وجود دارد.  در ایالت جورجیا تاکنون ۸۸ درصد از آرا شمرده شده و نامزد جمهوریخواهان که با حدود ۱.۴ درصد اختلاف از نامزد دموکراتها  پیشی گرفته بود، اکنون با ۰.۴ درصد از رقیب خود جلوتر است. چنانچه جمهوریخواهان در جورجیا به پیروزی برسند، دموکراتها کرسی خود را از دست خواهند داد. در  ایالت پنسیلوانیا  نیز که تاکنون در دست سناتور جمهوریخواهان بوده ، شمارش آرا از  ۶۲ درصد به ۷۹ درصد رسیده و اختلاف نامزد دموکراتها از حدود  ۲.۸ درصد به یک درصد رسیده و پیشتاز است که چنانچه نامزد دموکراتها پیشتازی خود را حفظ کند، این کرسی سنا در اختیار دموکراتها خواهد گرفت. دموکراتها در ایالت آریزونا باید از کرسی‌ خود دفاع کنند که با شمارش ۵۱ درصد آرا، نامزد دموکراتها با ۱۸.۳ درصد از رقیب جمهوریخواه خود پیشی گرفته است. در ایالت نوادا نیز دموکراتها باید از صندلی خود در سنا دفاع کنند که به تازگی شمارش آرا در این ایالت  آغاز شده است. در ۶۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنا که رای گیری برای آنها برگزار نشده است. از این ۶۵ کرسی، ۳۴ کرسی به دموکراتها، ۲۹ کرسی به جمهوری‌خواهان و دو  کرسی به احزاب دیگر تعلق دارند. دموکراتها باید دستکم ۱۶ کرسی را از میان ۳۵ کرسی که در آن انتخابات برگزار شده است، به دست آوردند با بتوانند کنترل نسبی و ضعیف کنونی خود را که به دلیل رای کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا دارند، حفظ کنند.

این در حالی است که جمهوری‌خواهان برای تصاحب ۵۱ کرسی نیازمند پیروزی در ۲۲ ایالت هستند. رئیس کمیته ملی جمهوری خواهان پیش بینی کرده است که این حزب، اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را به دست خواهد آورد. پلوسی ۸۲ ساله توانست در انتخابات میان دوره ای از ایالت کالیفرنیا در رقابت با جان دنیس رقیب جمهوریخواه خود به پیروزی دست یابد و یکی از اعضای یکصد و هجدهمین کنگره آمریکا شود که دوره آن از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵ خواهد بود.