وزیر خارجه تایوان مدعی شد که با پایان نشست کنگره حزب کمونیست چین، احتمال دارد پکن «حملات» دیپلماتیک علیه تایوان را افزایش داده و سعی کند اندک اتحادهای دیپلماتیک این جزیره خودگردان را هم از بین ببرد. به گزارش رویترز، حزب کمونیست چین روز شنبه نشستی را به پایان رساند که هر پنج سال یک بار برگزار می‌شود، نشست کنگره حزب حاکم که در آن قدرت شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین تثبیت شد و او برای سومین بار به ریاست این حزب رسید. جوزف وو، وزیر خارجه تایوان در گزارشی به پارلمان این جزیره گفت که پیشبینی می‌کند پکن تهدیدهای امنیتی و فشار دیپلماتیک خود علیه تایوان را افزایش دهد. تایوان جزیره‌ای خودگردان است که چین آن را بخشی از خاک خود دانسته و هرگز گزینه حمله نظامی برای پس گرفتن آن را رد نکرده است.وزیر خارجه تایوان گفت: احتمالاً حملات چین علیه تایوان افزایش خواهد یافت.