نخست‌وزیر تایوان دیروز (جمعه) گفت ساقط کردن یک فروند پهپاد در طرف ساحل چین مناسب‌ترین کار انجام شده پس از هشدارهای مکرر بوده و چین بایستی خویشتنداری را تمرین کند. به گزارش رویترز، ارتش تایوان برای نخستین بار یک پهپاد را که وارد حریم هوایی یکی از جزایر تایوان شده بود در نزدیکی شهر شیامن چین روز پنجشنبه سرنگون کرد و این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت تایپه قول داد تا اقدامات شدیدی را برای رویارویی با افزایش چنین رویکردهایی از سوی چین وضع کند. همچنین این اقدام پس از آن صورت گرفت که تایوان بارها بابت ورود این پهپادها به حریم هوایی‌اش از سوی چین هشدار داده بود. سو سنگ چانگ، نخست وزیر تایوان گفت، بارها هشدار صادر کرده و از آنها خواسته تا نزدیک حریم هوایی تایوان نشوند. وی ادامه داد: آنها بارها هشدارهای ما را نادیده گرفته و ما چاره‌ای جز دفاع از خود و تیراندازی نداشتیم. این مناسبترین اقدام پس از هشدارها و خویشتنداری‌های مکرر ما بود. چین باید خویشتنداری را تمرین کند. ما هرگز به دنبال تحریک نخواهیم بود و برای دفاع از سرزمین و مردم خود مناسبترین کار را انجام می‌دهیم. رسانه‌های تایوان نیز اظهارنظر دفتر امور تایوان در چین را درباره اینکه سرنگونی این پهپاد، تلاشی از سوی تایپه برای تشدید تقابل بین دو طرف است، به شدت مضحک خواندند.