حزب قانون اساسی آزاد تونس ضمن تهدید به آغاز اعتراضات و تنش بین‌المللی، تا پنج‌شنبه به رئیس جمهور این کشور مهلت داد ضمن اعلام خالی بودن کرسی ریاست جمهوری، خود را سرپرست این سمت معرفی کند و برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام فراخوان دهد. به گزارش الجزیره، عبیر موسی، رئیس حزب قانون اساسی آزاد تونس که ۱۶ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی پارلمان منحل شده این کشور را به خود اختصاص داده، روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت این کشور اظهار کرد: حزب به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و عبیر موسی، را به عنوان کاندیدای خود تعیین کرده است. قیس سعید در انتخابات سال ۲۰۱۹ برای پنج سال به عنوان رئیس جمهور تونس انتخاب شد. عبیر موسی درباره این موضوع گفت: قیس سعید بر اساس بند ۹۲ قانون اساسی جدید دیگر رئیس جمهور منتخب تونس نیست.