رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در اظهاراتی در مسیر بازگشت به خانه از سفر شش روزه‌اش به کانادا اظهار کرد که رفتار انجام شده با بومیان در کانادا به مثابه یک نسل‌کشی است.

پایگاه خبری واتیکان نیوز گزارش داد، پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در پرواز بازگشتش از سفر به کانادا به خبرنگاران گفت: من خواستار عفو هستم، عفو به خاطر وقوع این عملیاتی که همراه با نسل‌کشی بوده است.

پاپ فرانسیس به محکوم کردن وقایع تاریخی رخ داده علیه بومیان در کانادا نظیر از خانواده جدا کردن کودکان، تغییر دادن فرهنگ، تغییر دادن ذهنیت‌ها، تغییر دادن سنت‌ها، تغییر دادن یک نژاد، و چه بسا کلیت یک فرهنگ پرداخت. او قاطعانه از حرفهایش دفاع و تصریح کرد: این حرف درستی است بله، این اتفاق نسل‌کشی بود. شما می‌توانید با خیال راحت این مورد را مطرح کنید. شما می‌توانید بگویید که من گفتم که این اتفاق یک نسل‌کشی بود.