مالی، فرانسه را به تجزیه عمدی این کشور غرب آفریقا و جاسوسی در جریان مبارزه با شبه‌نظامیان متهم کرد. به گزارش رویترز، چوگوئل مایگا، که پس از کودتای سال گذشته به نخست وزیری موقت مالی منصوب شد، در دیدارش با دیپلمات ها و رسانه ها گفت که ورود نیروهای فرانسوی در سال ۲۰۱۳ کشور را تقسیم کرد و به شبه نظامیان مرتبط با القاعده اجازه داد تا دوباره سازماندهی شوند و به حملات خود ادامه دهند. اظهارات مایگا تنش‌ها را بین مالی و حاکم استعماری سابق آن فرانسه بیشتر خواهد کرد. مایگا گفت: «این مداخله به تقسیم واقعی مالی تبدیل شد و سرزمین‌های ما مکانی امن برای تروریست‌هایی شد که به مکانی برای پناه گرفتن و سازماندهی مجدد برای بازگشت به قدرت، نیاز داشتند. مایگا مدعی شد فرانسه یک هواپیمای حافظ صلح سازمان ملل را برای جاسوسی از ساخت پایگاه‌های ارتش مالی هدایت کرده است.