فرانسه قرار است نهادی تحت عنوان مجمع اسلام فرانسه (FORIF) را راه‌اندازی و متعاقب این اقدام نهاد پرسابقه شورای مذهب مسلمان فرانسه (CFCM) را که از زمان رونمایی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه از طرح اسلام فرانسوی مورد توجه قرار گرفته بود منحل کند. به گزارش آناتولی، اگرچه قرار است روحانیون مسلمان و نمایندگان انجمن‌های اسلامی فرانسه در چهار گروه کاری در مجمع اسلام فرانسه گنجانده شوند؛ اما آنها توسط وزارت کشور و فرمانداران فرانسه انتخاب خواهند شد که این برای بسیاری از مسلمانان فرانسه پرسش‌هایی در مورد اهداف زیربنایی این مجمع ایجاد می‌کند. یکی از اعضای برجسته جامعه مسلمانان این کشور که خواست نامش فاش نشود، می‌گوید هیچ معیار مشخصی برای انتخاب اعضای کارگروه‌های مجمع اسلام فرانسه وجود ندارد. با این حال، او اذعان کرد که نهاد شورای مذهب مسلمان فرانسه با سوءمدیریت همراه بود و صرفاً به دنبال رصد جامعه مسلمانان است.