صربستان شاهد درگیری معترضان و پلیس این کشور بود؛ معترضان در تظاهرات ضد دولتی خود، جاده‌ها و پل‌ها را مسدود کرده و به قوانین جدیدی که به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و مخرب محیط زیست هستند، اعتراض کردند. به گزارش آسوشیتدپرس، صدها معترض صرب در روز گذشته (یکشنبه) در بلگراد، پایتخت صربستان، شهر نووی ساد و دیگر مناطق این کشور جاده‌ها و پل‌ها را به مدت یک ساعت مسدود کردند. سازمان‌دهندگان تظاهرات، این انسداد یک ساعته را اقدامی برای هشدار دانسته و تهدید کردند که لغو نشدن قوانین سلب مالکیت و همه‌پرسی، اعتراضات بیشتری را در پی خواهد داشت. نیروهای پلیس از ورود معترضان به پل‌ها جلوگیری کردند که در نتیجه آن، میان معترضان و پلیس درگیری شکل گرفت. معترضان توانستند در یکی از پل‌های کلیدی و چندین خیابان اصلی، جلوی آمد و شد خودروها را بگیرند. به گفته سازمان‌دهندگان تظاهرات، تعدادی از معترضان بازداشت شده‌اند. پلیس صربستان پیش‌تر هشدار داده بود که انسداد پل‌ها به هر صورتی، غیرقانونی است. تعدادی از گروه‌های محیط ‌زیستی و سازمان‌های جامعه مدنی، خشمگین هستند، چراکه مقامات صربستان، آستانه رفراندوم را کاهش داده و اجازه سلب مالکیت سریع از املاک خصوصی را در صورتی که به نفع عموم باشد، داده‌اند.