دادگاهی در میانمار پس از آنکه شواهدی دال بر فساد دو تن از اعضای نزدیک به حزب سیاسی رهبر دوفاکتوی سابق این کشور یافت، آنها را در مجموع به ۱۶۵ سال حبس محکوم کرد. به نوشته روزنامه گاردین، این احکام صادره شدیدترین حکم‌ها علیه متحدان حزب لیگ ملی برای دموکراسی آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی سابق میانمار هستند که پس از کودتای نظامیان در اول فوریه سال جاری میلادی دستگیر شده است. همچنین این احکام روز سه‌شنبه و دقیقا همان روزی صادر شد که یک خبرنگار آمریکایی به اتهام دو فقره جرم دیگر به پنج ماه حبس دیگر محکوم شد. یکی از جرایم جدید علیه دنی فنستر، خبرنگار آمریکایی بر اساس قانون مقابله با تروریسم است. این قانون تماس با گروه‌های تروریستی را که رسما مشخص شده‌اند، جرم‌انگاری می‌کند و سه تا هفت سال و شاید هم بیشتر، حبس دارد.