برخلاف انتظارات، حزب حاکم ژاپن به رهبری فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن توانست در انتخابات پارلمانی یکشنبه به اکثریت قدرتمندی دست یافته، موضع خودش را در این حزب چنددسته تقویت کرده و راه را برای طرح‌های مورد نظرش هموار کند. به گزارش رویترز، حزب محافظه‌کار لیبرال دموکراتیک کیشیدا به نسبت انتخابات پیشین در ۲۰۱۷ به کرسی‌های کمتری در مجلس نمایندگان ژاپن دست یافت، اما این حزب حاکم همچنان اکثریت تک‌حزبی را حفظ کرد که این برای کیشیدا که تنها یک ماه است قدرت را به دست گرفته است، پیروزی به شمار می‌رود. نتیجه انتخابات در تضاد با انتظارات و نظرسنجی‌های پس از انتخابات اولیه بود که نشان می‌دادند حزب لیبرال دموکراتیک به حدی آسیب دیده که برای داشتن اکثریت باید به حزب کوچکتری اتکا می‌کرد. فومیو کیشیدا که سابقا بانکدار بود و به سرعت بعد از روی کار آمدن به عنوان نخست‌وزیر ژاپن انتخابات زودهنگام اعلام کرد، به دنبال افزایش بودجه نظامی است، اما همچنین وعده رسیدگی به نابرابری ثروت را داده و از یک سرمایه‌داری جدید سخن گفته که نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخته است. در نهایت، حزب لیبرال دموکراتیک به ۲۶۱ کرسی دست یافت، در حالی که پیش از انتخابات ۲۷۶ کرسی داشت.