نخست‌وزیر فرانسه در پی بالا گرفتن مناقشه بین کشورش و انگلیس بر سر بهره‌برداری از منابع شیلات، در نامه‌ای از اتحادیه اروپا خواست در صورت عدم پایبندی انگلیس به مفاد توافق پسابریگزیت بر سر این منابع، به این کشور درخصوص وجود تبعاتی از بابت داشتن رفتاری به دور از همکاری هشدار دهد. نشریه پلتیکو گزارش کرد، این نامه در تاریخ ۲۸ اکتبر برای اورزولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا ارسال شده است. ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه از فون درلاین خواست به بریتانیا نشان دهد ترک اتحادیه (اروپا) پر ضرر تر از باقی ماندن در آن است. کاستکس هشدار داد: رفتار به دور از همکاری بریتانیا امروز نه فقط در بردارنده ریسک وارد کردن آسیب چشمگیر به اتحادیه اروپا است بلکه همچنین یک سابقه منفی را برای اعتبار این بلوک و تعهداتش به حفظ توافقات بین‌المللی ایجاد می‌کند. او بر اجرای توافق تجارت دوجانبه تاکید ویژه کرد.