کارشناس مسائل بین‌الملل، در ارتباط با مسئله انتخابات کشور عراق گفت: این کشور در حال حاضر دچار شرایط دشوار و مبهمی شده و این موضوع بدان دلیل است که معلوم نیست معترضان نسبت به نتایج انتخابات، تا چه اندازه موفق می شوند و می‌توانند خواسته‌های خویش را مبنی بر شمارش مجدد آرا یا برگزاری مجدد انتخابات در صحنه عراق اعمال کنند. جعفر قنادباشی، در گفت‌وگو با خبرنگار پیام نو، با اشاره به این موضوع که پیش از این تصور بر این بود که با توجه به اعلام نتایج، دولت با ائتلافی که یک رکن آن مقتدی صدر و رکن دیگر آن گروه های سنی هستند، تشکیل خواهد شد، افزود: در حال حاضر، با توجه به رخدادهایی که دیروز رخ داده است، مثل بسته شدن بعضی از راه ها و شکل‌گیری مجدد بعضی اعتراضات در برخی از شهرها نسبت به نتایج انتخابات، می توان گفت این احتمال که آن روند پیشین دنبال نشود یا مجدداً انتخابات برگزار شود یا این که نتایج بر اساس شمارش جدید تغییر کند، وجود دارد. این کارشناس مسائل بین‌الملل، نظر دادن پیرامون تشکیل دولت جدید در عراق را بسیار دشوار دانسته و با اذعان به این امر که اصلاً مشخص نیست در صحنه میدان یا در خارج از آن در صحنه های زورآزمایی انتخابات، چه کسی می تواند به سمت قانون حرکت و قانون را اعمال کند، ادامه داد: ممکن است نتایج انتخابات تغییر کند و این امر، بدین خاطر است که برخی از سخنان مطرح شده است و گروه های مخالف، تخلفات و تقلب های موجود در این دوره از انتخابات را اعلام کرده‌اند. قنادباشی، با اشاره به این موضوع که جدیداً این موضوع مطرح شده است که دستگاه سرور رایانه شمارش آرای انتخابات عراق، در عراق نبوده بلکه در امارات بوده است، اضافه کرد: این نکته بسیار مهم است که شمارش آرای یک کشور در کشوری دیگر انجام شود و این امکان وجود دارد که بتوان در کشور دوم در امر انتخابات مداخله کرد. وی با اشاره به این که برخی از کارت های انتخاباتی در این میان به درستی توزیع نشده است و در برخی دیگر از موارد، شمارش آرای کاغذی در بخش دستی با شمارش آرای کامپیوتری تطابق نداشته است، اظهار داشت: به همین دلایل است که می توان گفت که مسئله عدم تشکیل پارلمان در عراق مطرح شده و ممکن است این روند به تأخیر بیفتد.