سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که تایوان به عنوان بخشی از خاک چین، واجد شرایط برای پیوستن به سازمان ملل متحد نیست. خبرگزاری دولتی شینهوای چین گزارش داد، برخی از سیاستمداران در تایوان اخیرا قطعنامه ۲۷۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل را عمدا تحریف کرده‌ بودند و به غلط ادعا می‌کردند که این قطعنامه که منجر به جلوگیری از پیوستن تایوان به سازمان ملل متحد می‌شود، نامناسب است. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به ادعای تایوان گفت: سازمان ملل متحد یک سازمان بین‌المللی بین دولتی است که کشورهای مستقل آن را تشکیل می‌دهند و قطعنامه ۲۷۵۸ که توسط مجمع عمومی در سال ۱۹۷۱ تصویب شد، مسئله نمایندگی چین را یک بار برای همیشه حل کرده است. ژائو گفت که نمایندگان و دبیرخانه سازمان ملل متحد باید از قانون چین واحد و قطعنامه ۲۷۵۸ پیروی کنند. او افزود: تایوان جزئی از خاک کشور چین محسوب می‌شود و در نتیجه تایوان شرایط لازم را برای پیوستن به سازمان ملل متحد ندارد. براساس عملکردها و هر آنچه طی سال‌ها شاهدش هستیم، سازمان ملل و تعداد زیادی از اعضای این سازمان می‌دانند که فقط یک کشور چین در جهان وجود دارد.