کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق از تعداد کشورها و سازمان‌های ناظر بر انتخابات پارلمانی عراق خبر داد که قرار است دهم ماه اکتبر برگزار شود. به گزارش شفق نیوز، نبراس ابوسوده، معاون سخنگوی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق گفت، ۷۶ سازمان و کشور عربی و خارجی بر انتخابات پارلمانی نظارت خواهند داشت. وی افزود، کمیساریای انتخابات ضمن هماهنگی با وزارت خارجه از این کشورها و سازمان‌ها برای نظارت بر انتخابات دعوت کرد. ابوسوده گفت، ۱۰۰ ناظر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه وارد عراق شده و در  جریان روند مقدمات انتخابات قرار گرفتند. اما در خصوص ناظران سازمان ملل ابوسوده گفت، ۱۳۰ ناظر بین‌المللی بر روند رای گیری در استان‌های عراق نظارت خواهند داشت و کمیساریا برای ناظران مکان مشخصی را تعیین نخواهد کرد. همچنین نماینده ویژه سازمان ملل در عراق اعلام کرد تعداد کارمندان سازمان ملل برای نظارت بر این انتخابات پنج برابر شده است.