دبیرکل آژانس انرژی اتمی سازمان ملل اعلام کرد که فعالیت‌های اتمی کره ‌شمالی همچنان دلیلی برای نگرانی جدی محسوب می‌شوند. به گزارش فاکس‌نیوز، رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت، نشانه‌هایی وجود دارد که ممکن است مربوط به پردازش مجدد ارسال سوخت راکتور با هدف استخراج پلوتونیوم باشد که ماده‌ای برای تولید تسلیحات است. وی ادامه داد: فعالیت‌های اتمی کره شمالی همچنان دلیلی برای نگرانی است. ادامه این برنامه‌ها از سوی دولت پیونگ یانگ نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و به شدت تاسف‌بار است. دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: از سپتامبر ۲۰۲۰، برخی از تاسیسات اتمی در کره شمالی به فعالیت‌های خود ادامه داده‌اند در حالیکه برخی دیگر همچنان تعطیل هستند. یک کارخانه تولید برق از بخار به عنوان لابراتوار رادیوشیمیایی به فعالیتش از آخرین بیانیه من در مارس به کارش ادامه داده است.