روابط مراکش و اتحادیه اروپا فردا پنجشنبه آزمونی دشوار را پشت سر می‌نهد، چراکه احتمالا پارلمان اروپا، مسئولان رباط را به خاطر ترغیب به مهاجرت قاچاقی افراد کم سن و سال به سبته، شهری تحت حاکمیت اسپانیا و در شمال مراکش محکوم کند؛ اقدامی که تنش بین دو کشور را به اروپا می‌کشاند. در پی تشدید تنش میان مراکش و اسپانیا به ویژه پس از سفر درمانی رهبر جبهه پولیساریو با نام جعلی به اسپانیا، روزنامه رأی‌الیوم در گزارشی نوشت: به عنوان واکنشی نسبت به این که اسپانیا رهبر جبهه پولیساریا را برای درمان کرونا به حضور پذیرفت و اینکه اسپانیا تعلق داشتن صحرا به مراکش را به رسمیت نمی‌شناسد، مسئولان مراکشی در روزهای ۱۷ و ۱۸ ماه مه گذشته در نگهبانی و حراست از مرزها با بخش سبته (تحت حاکمیت اسپانیا) سخت‌گیری نشان ندادند و ۱۰ هزار مراکشی توانستند وارد این شهر کوچک شوند.