فرانسه قصد دارد از ریاست دوره‌ای‌اش بر اتحادیه اروپا برای حذف زبان انگلیسی به عنوان رایج‌ترین زبان این بلوک استفاده کند. به گزارش تلگراف، یکی از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اظهار داشت: هنگامی که پاریس در سال ۲۰۲۲ ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد، دیپلمات‌های فرانسوی نشست‌های کلیدی و کارگروه‌ها را به زبان فرانسوی برگزار خواهند کرد، یادداشت‌ها عمدتا به زبان گلیش برداشته می‌شوند و ترجمه‌ها همیشه ارائه نخواهند شد. فرانسه همچنین بودجه بیشتری را برای برگزاری کلاس‌های رایگان زبان فرانسوی برای دیپلمات‌هایی که می‌خواهند این زبان را یاد بگیرند، اختصاص خواهد داد. این اقدام که در دوران ریاست‌های فرانسه بر شورای اتحادیه اروپا رایج است، در این زمان که پاریس تلاش می‌کند به عنوان بخشی از میراث فرهنگی‌اش در نهادهای اتحادیه اروپا و ورای آن فرانکفونی (زبان فرانسه) را ترویج دهد، اهمیت ویژه‌ای دارد.