سخنگوی دبیر کل سازمان‌ملل اعلام کرد این سازمان هیچ گونه تغییری در مرزهای ۱۹۶۷ از جمله در ارتباط با قدس را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت. رئیس مجمع عمومی سازمان‌ملل نیز بر لزوم احترام به حقوق مردم فلسطین به ویژه فلسطینی‌هایی که از بیش از ۵۰ سال قبل تحت اشغال زندگی می‌کنند، تاکید کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان‌ملل در گفتگو با العربی الجدید در پاسخ به سوالی درباره کوچاندن ده‌ها خانواده فلسطینی از محله شیخ جراح در قدس اشغالی و صدور دستورات قضایی در این خصوص از سوی دادگاه‌های اسرائیلی و همچنین اشغال خانه‌های فلسطینی‌ها توسط شهرک‌نشین‌ها تاکید کرد: سازمان‌ملل هنوز تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی از جمله تخلیه و تخریب خانه‌های فلسطینی را بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌داند. دوجاریک در ادامه قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت در سال ۲۰۱۶ مربوط به شهرک‌سازی‌ها را یادآور شد که در آن از رژیم صهیونیستی خواسته شده شهرک‌سازی‌ها در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس را متوقف کند. دوجاریک تاکید کرد: جامعه جهانی به استثنای تغییراتی که دو طرف فسطینی و اسرائیلی در مذاکرات درباره آنها توافق کردند، هیچگونه تغییری در مرزهای ۱۹۶۷ از جمله در ارتباط با قدس را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت.