نماینده ویژه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد، به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی پاسخی درباره برگزاری انتخابات در قدس نداده است، احتمال به تأخیر افتادن انتخابات وجود دارد. نبیل شعث، نماینده ویژه محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در گفتگو با روزنامه النهار لبنان گفت: احتمال به تأخیر افتادن انتخابات شورای فانون گذاری فلسطین وارد است چراکه اسرائیل پاسخی به درخواست فلسطین برای برگزاری انتخابات در قدس نداده است. انتخابات بدون قدس برگزار نخواهد شد چراکه این مسئله اسرائیل را به آن هدفی که می‌خواهد می‌رساند. نبیل شعث گفت: در حال حاضر محمود عباس، در تماس با رهبران جهان است. ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطین نیز به اروپا رفته است تا از مقامات اروپایی بخواهد بر اسرائیل برای برگزاری انتخابات در قدس فشار بیاورند. وی گفت: عباس برای فشار بر اسرائیل تهدید به تعویق انتخابات می‌کند. همچنین حسین حمایل، سخنگوی جنبش فتح اعلام کرد جنبش وی بر برگزاری انتخابات در تمام خاک فلسطین به ویژه قدس شرقی پافشاری می‌کند. وی گفت: مسئله به تأخیر افتادن انتخابات نیست بلکه ما با از بین رفتن حاکمیتمان بر قدس مخالفیم. اسرائیل از طرق مختلفی از جمله بازداشت نامزدها با انتخابات فلسطین بازی می‌کند.