وزیر خارجه اردن تأکید کرد که شاهزاده حمزه فعالیت‌هایی را با هدف برانگیختن خشم مردم نسبت به وضعیت اقتصادی و نشان دادن خودش به عنوان حاکم جایگزین انجام می‌داد. ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال درباره رخدادهای روز شنبه در اردن گفت: مقامات اردن تهدید روزافزون شاهزاده حمزه بن الحسین را که از عملکرد ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن انتقاد می‌کرد، خنثی کردند. تحرکات و تهدیدات به طور کامل مهار شد و اوضاع تحت کنترل است. وی گفت: شاهزاده حمزه تهدید فوری نبود بلکه همواره برای برانگیختن خشم مردمی نسبت به وضعیت وخیم اقتصادی و نشان دادن خودش به عنوان حاکم جایگزین تلاش می‌کرد. الصفدی گفت: هدف فعالیت‌های شاهزاده حمزه برهم‌زدن ثبات کشور بود. جدول زمانی و اقدامات لجستیکی چنین حمله‌ای که به حد کودتا نرسید، بررسی شد اما شاهزاده حمزه ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی را تکذیب می‌کند.