نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد، موافقت ایالات متحده برای الحاق شهرک های کرانه باختری لازم است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با وبسایت یدیعوت آحارونوت گفت، الحاق شهرک های کرانه باختری تنها با موافقت آمریکا اجرایی می شود. وی در ادامه گفت که بدون موافقت رئیس جمهوری آمریکا حاکمیت رژیم صهیونیستی را بر این شهرکها اعمال نمی کند و از اول هم این را گفته است. با وجودی که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با چنین طرح هایی مخالف است اما نتانیاهو تاکید کرده طرح الحاق پیش خواهد رفت. نتانیاهو گفت: همچنان قصد دارم این کار را انجام دهم. وی جدول زمانی اعمال حاکمیت بر شهرکها را اعلام نکرد اما گفت: کارهای خوب زیادی انجام دادیم. طرح شکست خورده اعمال حاکمیت رژیم صهیونیستی بر شهرک های کرانه باختری از مشکلات کارزار انتخاباتی نتانیاهو در چهارمین دور از انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی است زیرا او در دور اول در سال ۲۰۱۹ به طرح الحاق اشاره کرد و در دور دوم و سوم انتخابات نیز مستقیما به اجرای آن متعهد شد اما هنوز اقدام چندانی صورت نگرفته است.