رویترز از ادامه اعتراضات در چندین شهر اردن یک روز پس از مرگ ۷ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان السلط به خاطر نبود اکسیژن خبر داد. معترضان خواستار برکناری دولت هستند. شنبه شب نیز اعتراضات مشابهی برای برکناری همه اعضای کابینه این کشور برگزار شد. به دنبال فوت هفت بیمار مبتلا به کرونا در یکی از بیمارستان‌های اردن، چند مقام دولتی و مسئولانی از جمله رئیس بیمارستان برکنار شدند. در همین راستا رویترز گزارش داد یکشنبه شب نیز صدها اردنی با درخواست برای برکناری دولت به خیابان ها آمدند. در شهر اربد در شمال اردن و در چندین شهر دیگر از جمله پایتخت معترضان با نادیده گرفتن قوانین منع آمد و شد شبانه تجمع کردند. معترضان همچنین در جنوب شهر کراک و شهر ساحلی عقبه تجمع کردند. حاضران در اعتراض به تصمیمات دولت مبنی بر تمدید ساعات ممنوعیت آمدو شد شعارهایی دادند. معترضان همچنین با سردادن شعارهایی خواستار تعلیق قانون منع آمد و شد، برکناری دولت بشر الخصاونه و تشکیل دولت نجات ملی شدند. شرکت‌کنندگان از مواضع پارلمان اردن و سوء مدیریت دولت در مدیریت بحران کرونا انتقاد کردند. روز یکشنبه پارلمان اردن در جلسه اضطراری تصمیم گرفت که یک کمیسیون پارلمانی برای بررسی مساله تشکیل دهد. عبدالمنعم العودات، رئیس پارلمان اظهار داشت که اکثر نمایندگان پارلمان خواستار تشکیل کمیته تحقیقات برای کشف علل فاجعه و تعیین مسئولیت ها هستند. احمد الصراعه، رئیس کمیسیون بهداشت پارلمان اردن نیز گفت که کمیته حداکثر ظرف یک هفته نتایج تحقیقاتش را اعلام می کند. از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان اردنی یادداشتی رابرای استیضاح دولت و ارائه طرح عدم اعتماد به دولت الخصاونه ارائه دادند. در این یادداشت آمده است: اردن برای هدایت روند اصلاح سیاسی‌، که اساس اصلاحات در همه جنبه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی است، به دولت‌های شایسته احتیاج دارد. دولتهایی که اقدامات آنها مطابق با گفته های آنها است، و مردم صداقت آن ها را می بینند. اردن در نتیجه اپیدمی کرونا وضعیت استثنایی را پشت سر می‌گذارد و دولت فعلی با عملکرد خود ناتوانی خود را در انجام وظیفه حفاظت از میهن و مراقبت از شهروندان نشان داده است  که منجر به اشتباهاتی شده که بدون پاسخگویی و بدون ارزیابی جامع قابل پذیرش یا گذشت نیست خصوصاً که مربوط به زندگی شهروندان اردنی است. نمایندگان خواهان برگزاری جلسه پارلمان برای استیضاح و پس گرفتن رای اعتماد از دولت الخصاونه هستیم.