در سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا، طالبان اعلام کرد که این گروه سهم خود را براساس این معاهده پرداخته و اکنون زمان برداشتن گامهای عملی به سوی صلح است. به گزارش صدای افغان، این گروه تاکید کرده است هرگونه جایگزینی برای این معاهده شکست روند صلح را به دنبال خواهد داشت. طالبان این توافقنامه را یک توافقنامۀ تاریخی خوانده و خواهان رهایی زندانیان طالبان و حذف نام‌ رهبرانش از فهرست سیاه سازمان ملل متحد  شده‌ است. این گروه تاکید کرده که آنها به تعهدات خود پایبند بوده و معاهده دوحه را نقض نکرده‌اند. طالبان همچنین گفته است که اجرای توافقنامه باید در بهبود شرایط موثر باشد و از  بیراهه رفتن جلوگیری شود. طالبان مدعی شده که حملات و ترورهای هدفمند ارتباطی با آنها نداشته و برخی افراد و گروه‌های مرتبط خارجی عامل حملات به غیرنظاماین برای بد نشان دادن اوضاع و بحرانی کردن شرایط هستند. این توافقنامه  سال گذشته میان آمریکا و طالبان در دوران حکومت دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، در دوحه امضاء شد. بر اساس این توافقنامه، تمامی نیروهای خارجی باید تا اول ماه مه سال جاری میلادی، از افغانستان خارج شوند. طالبان نیز باید روابطش با گروه‌های تروریستی مانند القاعده را قطع کند.