رئیس جمهور روسیه تاکید کرد، امکان قطع کردن سرویس‌های اینترنت خارجی در کشورش را در صورت بروز اقدام خصمانه علیه روسیه رد نمی‌کند. به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اظهاراتش شرح داد، محدودیت‌ها علیه سرویس‌های اینترنت خارجی تنها هنگامی که کشورش گزینه جایگزین خود را به کار بگیرد، اجرا می‌شوند. پوتین در دیدار با دبیران رسانه‌های روسیه گفت: زمانی که ما چیزی متعلق به خودمان داشته باشیم، محدودیت را، اگر که اصلا قرار به اجرایش باشد، تنها با در نظر گرفتن یک وضعیت خاص اجرا خواهیم کرد. من نمی‌خواهم هیچ چیز را به شکل مصنوعی قطع کنم، اما زمانی که اقداماتی خصمانه به اجرا در بیایند، من این کار را رد نمی‌کنم. اقدامات خصمانه در قبال کشور ما غیرقابل قبول هستند. رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد، سرویس‌های فن‌آوری داخلی زیادی در روسیه همچون یاندکس و اسبربانک هستند که دورنماهای خوبی دارند. پوتین اظهار کرد: همکاران محترم ما زمانی که ببینند یک جایگزین وجود دارد و در این بازار انحصار ندارند، به صورت متفاوت عمل خواهند کرد. اخیراً دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ممکن است که ترافیک اینترنت خارجی در صورت اقدامات غیردوستانه علیه روسیه، کاهش یابد.