پس از افزایش شکایات شهروندان عربستانی از توقف پرداخت حقوق‌ها و افزایش قیمت‌ها در این کشور، هشتگ حقوق نیازها را کفایت نمی‌کند بار دیگر در میان کاربران عربستانی توئیتر در صدر قرار گرفت. به نوشته روزنامه عربی۲۱، هشتگ حقوق کفاف نیازهای معیشتی را نمی‌کند اولین بار در سال ۲۰۱۳ در عربستان استفاده شد و بیشتر شبیه به اعتراض مردمی بود که در آن مقطع زمانی که ریاض تعامل گسترده‌ای با جهان داشت، مسؤولان ریاض را خشمگین کرد. فعالان عربستانی با این هشتگ حاکمیت عربستان را به باد انتقاد گرفته و آن را از بین برنده منابع و ثروت‌های کشور توصیف و تاکید کردند ریاض این ثروت‌ها را برای سرگرمی‌ها، کارهای بیهوده، دارایی‌های شخصی و جنگ‌های استکباری نابود می‌کند. آنها در ادامه سیاست حاکمیت عربستان که این کشور را به جنگی طولانی با یمن سوق داده و منابع آن را نابود کرد، محکوم کردند.