وزیر خارجه ترکیه گفت، این کشور به دنبال حل تمامی مشکلات با کشورهای اروپایی از طریق گفتگو است. به گزارش آناتولی، مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در ششمین نشست گفتگوی مدیترانه که از سوی وزارت خارجه ایتالیا و موسسه مطالعات سیاست بین‌الملل تشکیل شد، مسائلی درباره روابط با اروپا و آمریکا را مطرح کرد و به بحران در دریای مدیترانه شرقی پرداخت. وی با اشاره به این مساله که ترکیه آماده حضور در گفتگو با فرانسه یا اتریش برای حل مشکلات کنونی است، به انتقاد از اقدامات مناقشه برانگیز از سوی دولت‌های پاریس و وین در هدف قرار دادن جوامع مسلمان پرداخت و گفت: برخی از سیاستمداران جرات کرده‌اند و اسلام را بر اساس منافع خودشان معنا یا تفسیر کنند و این غیرقابل قبول است. تعریف مجدد از اسلام وظیفه هیچ سیاستمداری نیست. این در قرآن به صراحت آمده است.