پارلمان اروپا متممی را برای یک قطعنامه درباره شهر ساحلی واروشای قبرس تصویب کرد و از شورای اروپایی خواسته تا تحریم‌هایی را علیه ترکیه بابت بازگشایی نسبی این شهر وضع کند که برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این متمم که از سوی حزب مردم اروپایی ارائه شده، به این مساله می‌پردازد که شورای اروپایی باید بر موضع متحد خود در قبال اقدامات یکجانبه و غیرقانونی ترکیه ایستادگی کند و اقدامات و تحریم‌هایی سخت را علیه این کشور در واکنش به این رفتارهای غیرقانونی وضع کند. این قطعنامه با عنوان افزایش تنش‌ها در واروشا در پی اقدامات غیرقانونی ترکیه و ضرورت فوری برای از سرگیری گفتگوها به این مساله می پردازد که تحریم‌های بیشتر تنها با گفتگو، همکاری صادقانه و پیشرفت مستحکم در این مورد متوقف شود. اتحادیه اروپا پیشتر ترکیه را بابت بازگشایی شهر ساحلی خالی از سکنه واروشا محکوم کرده بود.