کاربران فضای مجازی و برخی مخالقان رژیم سعودی از تشکیل یک حزب اپوزیسیون خبر دادند. به گزارش الجزیره، گروهی از مخالفان تبعیدی عربستان سعودی که در کشورهایی از جمله انگلیس و ایالات متحده ساکن هستند، با صدور یک بیانیه تشکیل یک حزب اپوزیسیون را اعلام کردند. در واقع، تشکیل این حزب اپوزیسیون نخستین مقاومت سیاسی سازمان‌یافته علیه حکومت ملک سلمان، پادشاه سعودی است. عربستان‌سعودی که یک نظام پادشاهی مطلقه است، فاقد هرگونه حس تسامح و رواداری نسبت به مخالفان سیاسی است. با این وجود در سالروز تأسیس پادشاهی سعودی «حزب مجمع ملی» در شرایطی تشکیل می‌شود که مقامات سعودی مخالفان را به شدت سرکوب کرده و آزادی بیان را محدود می‌کنند. افزون بر آن، تلاشها برای سازماندهی سیاسی مخالفان در کشورهای حاشیه خلیج فارس طی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ به شدت سرکوب و اعضای آنها دستگیر شدند. با این حال، روز چهارشنبه این گروه از مخالفان تبعیدی عربستان در بیانیه‌ای اعلام کردند: «ما بدینوسیله پایه گذاری حزب مجمع ملی را اعلام می‌کنیم. هدف این حزب، برقراری دموکراسی به عنوان مدلی از حکومت در پادشاهی عربستان سعودی است.» ریاست این حزب تازه تأسیس بر عهده «یحیی عصیری» فعال برجسته حقوق‌بشرِ ساکن لندن است.