نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا در اظهاراتی عنوان کرد اگر چه از خارج شدن نظامیان کشورش از خاورمیانه حمایت می کند اما اگر به ریاست جمهوری انتخاب شود حضور کوچک نظامی کشورش را در آنجا با هدف جلوگیری از تهدید شدن آمریکا و همپیمانانش توسط افراطگران حفظ می کند. جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا و معاون رئیس جمهور سابق این کشور در مصاحبه با نشریه استارز اند استریپس گفت: این جنگهای ابدی باید پایان یابند. من از خارج ساختن سربازان حمایت می کنم. اما مشکل اینجاست. ما همچنان باید نگران تروریسم و داعش باشیم. او ادامه داد، انتظار کاهش‌های بزرگ بودجه نظامی آمریکا در ضمن تغییر تمرکز ارتش کشورش و رفتن توجه آن به سمت تهدیدهای بالقوه قدرتهایی همچون چین و روسیه را ندارد. بایدن خاطر نشان کرد، شرایط در سوریه و افغانستان و عراق به حدی پیچیده است که نمی تواند وعده خارج ساختن کامل سربازان آمریکایی از آنها را در آینده نزدیک بدهد. او گفت که از حضور نظامی کوچک آمریکا در این کشورها با ماموریت اصلی تسهیل عملیاتهای ویژه علیه داعش و دیگر سازمانهای تروریستی و همچنین آموزش نظامیان آنها حمایت می‌کند.