رهبر کره‌شمالی دوباره در آستانه مرگ قرار دارد. این ادعایی است که چانگ سونگ مین، دبیر امور سیاسی کیم دائه جونگ، رئیس جمهور فقید کره‌جنوبی در شبکه‌های اجتماعی مطرح ساخته است. به گزارش نشنال اینترست نوشت، چانگ با استناد به یک رابط محرمانه در چین به عنوان منبعش، گفت که کیم جونگ اون، رهبر کره‌شمالی کارکرد جسمی و روانی خود را از دست داده است. او عنوان کرد: ارزیابی من این است که او وارد کما شده اما هنوز حیاتش پایان نیافته است. ظاهرا منشا این ارزیابی، خبری است با این محتوا که سرویس اطلاعاتی کره‌جنوبی عقیده دارد کیم جونگ اون بخشی از مسئولیتها و اختیاراتش را به کیم یو جونگ، خواهرش به سبب فشار کاری زیاد سپرده است. این اخبار در حالی منتشر می‌‌شود که بسیاری از تحلیلگران معتقدند کیم جونگ اون  در کمال صحت و سلامت به سر  می‌برد و به زودی دست به مانور رسانه‌ای خواهد زد.