وزیر توسعه اقتصادی و تجارت هنگ کنگ روز گذشته (شنبه) گفت، دولت هنگ‌کنگ اقدامات در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه برخی از مقام‌های منطقه را مدنظر قرار می‌دهد. خبرگزاری اسپوتنیک، ادوارد یائو، وزیر توسعه اقتصادی و تجاری هنگ کنگ گفت: من دلیل قطعی و قوی برای چنین مداخله بی‌پروایی در امور داخلی هنگ کنگ از سوی یک کشور خارجی نمی‌بینم و فکر نمی‌کنم که چنین اقداماتی متمدانه یا ضروری باشند. وی افزود، تحریم‌ها یک سیگنال منفی برای سرمایه گذارهای خارجی در اقتصاد هنگ‌کنگ است. از دیدگاه من، تحریم‌های آمریکا به شدت بر روابط هنگ کنگ و آمریکا تاثیر می‌گذارند. روز جمعه، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد، این کشور بر ۱۱ فرد به بهانه تضعیف خودمختاری هنگ‌کنگ تحریم وضع کرده است. تحریم‌ها شامل کری‌لام، رئیس اجرایی، کریس تانگ، کمیسیونر نیروی پلیس، استفن لو، کمیسیونر سابق، جان لی چیو، وزیر امنیت و ترزا چنگ، وزیر دادگستری هنگ کنگ می‌شود. البته وزیر توسعه اقتصاد و تجارت این دولتشهر شامل این تحریم نمی‌شود. روابط بین آمریکا و چین در پی تصویب قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ بیش از گذشته مخدوش شده است. این قانون که ۳۰ ژوئن توسط شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین اجرایی شد قرار تعقیب و دستگیری علیه جدایی طلبان، فعالیت های تروریستی و خرابکاری را در هنگ کنگ صادر می‌کند و از سوی ساکنان این دولتشهر و همچنین مقام‌های غربی به شدت محکوم شده و آنها مدعی هستند که این قانون خودمختاری این دولتشهر را تضعیف می‌کند. در این  میان پارلمان چین دیروز (شنبه) نشستی چهار روزه تشکیل داد تا به بررسی این مساله بپرازد که آیا باید دوره پارلمان هنگ‌کنگ را که ۳۰ سپتامبر منقضی می‌شود، تمدید کرده یا نهاد انتقالی جدیدی را برای حکمرانی در این قلمرو نیمه خودمختاریایجاد کند.