مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی بروکسل برای انجام اقدامات تنبیهی علیه چین در خصوص موضوع هنگ‌کنگ خبر داد. به گزارش رویترز، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  اعلام کرد این اتحادیه در واکنش به اجرای قانون امنیتی جدید چین در هنگ‌کنگ، اقداماتی را در دست بررسی دارد. به گفته دیپلمات‌های ارشد اروپایی این اقدامات شامل وضع تحریم اقتصادی نخواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما توافق کردیم که برای حمایت از خودمختاری هنگ‌کنگ و جامعه مدنی آن، واکنش هماهنگ اتحادیه اروپا را سازماندهی کنیم. به گفته بورل واکنش اتحادیه اروپا هم شامل تدابیری در سطح این اتحادیه و هم در سطح کشورهای عضو خواهد شد. وی افزود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد گسترش تحریم‌های موجود برای صدور فناوری‌های حساس به هنگ کنگ گفتگو کرده‌اند. سایر واکنش‌های احتمالی این اتحادیه شامل بازبینی در توصیه برای سفر به هنگ‌کنگ، می‌شود.