مردم تونس با برگزاری تظاهرات در پایتخت این کشور برکناری رئیس پارلمان تونس را خواستار شدند. به گزارش ارم نیوز، حامیان حزب قانون اساسی آزاد و جمعی از مخالفان راشد الغنوشی، رئیس حزب النهضه و رئیس پالرمان تونس با تجمع مقابل ساختمان تئاتر شهرداری در پایتخت تونس و سر دادن شعارهایی خواستار سلب رأی اعتماد از راشد الغنوشی، رئیس جنبش النهضة شدند که عبیر موسی، رئیس حزب قانون اساسی آزاد، وی را برای تونس خطرناک توصیف کرده است. این چندمین بار است که تونس ظاهد تظاهرات با درخواست برای برکناری الغنوشی است. وی پیشتر درخواست‌ها برای انحلال پارلمان و سلب رای اعتماد از وی را مغایر با قانون اساسی خوانده بود. این تظاهرات پس از آن برگزار شد که دفتر پارلمان تونس، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، پارلمان، لایحه پیشنهادی حزب قانون اساسی آزاد در نشست عمومی درباره تروریستی خواندن گروه اخوان المسلمین را رد کرد. در بیانیه یاد شده علت عدم تصویب لایحه مغایرت آن با الزامات بند اول فصل ۱۴۱ قانون داخلی پارلمان اعلام شده بود. معترضان شعارهایی از قبیل «ای پارلمان ما را از چنگ اخوان‌المسلمین رها کن» سر دادند و خواستار سلب رأی اعتماد از راشد الغنوشی و طرد اخوان‌المسلمین شدند.