رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که اعضای دولت اسرائیل سندی را درباره محرمانه نگه داشتن جزئیات جلسات دولت و عدم افشای آن امضا می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، شبکة کانِ اسرائیل فاش کرد طی روزهای گذشته جزئیات جلسات اعضای دولت این رژیم افشا شده و همین مسأله منشی دولت اسرائیل را بر آن داشت تا سندی را مبنی بر محرمانگی این جلسات صادر کند. طبق این گزارش، اعضای دولت اسرائیل سندی را امضا می‌کنند که در آن از آنها خواسته می‌شود محرمانه بودن جلسات را حفظ کنند. این شبکه گزارش داد، این سند باید توسط تمامی کسانی که در جلسات دولت حضور پیدا می‌کنند؛ چه کارمندان و چه وزرا و افراد حاضر دیگر امضا شود و امضای آن شرط اصلی برای حضور در جلسات است. این سند پس از آن منتشر شد که آویخای مندلبلیت، مشاور قضائی دولت اسرائیل تهدید به تحقیق درباره افشای جزئیات جلسات دولت کرد.