بر اساس گزارش رسانه رسمی کره شمالی، رهبر این کشور ناظر بر برگزاری دور دیگری از رزمایش های توپخانه‌ای در خاک آن بوده است؛ رزمایشی که در ادامه رزمایشهای قبلی و به هدف تقویت قابلیت های رزمی این کشور برگزار شده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز گذشته (جمعه) گزارش داد، کیم جونگ اون رهبر این کشور بر برگزاری یک دور دیگر از رزمایش ادوات توپخانه‌ای نظامیان ارتش کشورش نظارت کرده است. این خبرگزاری نوشت، کیم جونگ اون اقدام به هدایت یک رقابت آتش توپخانه‌ای میان واحدهای ارتش کرده است. این رسانه در ادامه عنوان کرد، هدف از این رقابت ارزیابی آمادگی قوای توپخانه‌ای و تقویت آرایش، برنامه‌ها و شیوه‌ها برای اجرای رزمایشهای توپخانه‌ای بوده است. طبق گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون اقدام به تقدیر از سربازان ارتش این کشور به سبب داشتن نگرش و اشتیاق جنگجویی کرده و به مقامهای دولت دستور داده به صورت منظم اقدام به برگزاری رقابت آتش توپخانه‌ای میان واحدها کنند. این رزمایش چهارمین رزمایشی است که کره شمالی از اواخر فوریه تاکنون برگزار کرده است. چندین ماه است که تلاشهای دیپلماتیک تحت رهبری آمریکا به هدف خلع سلاح‌ هسته‌ای کره‌شمالی به بن‌بست خورده است.