هزاران تن از معترضان آلمانی در راهپیمایی در برلین از اتحادیه اروپا خواستند تا پناهجویان در مرز یونان را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این معترضان در راهپیمایی بزرگی که توسط «جنبش پل دریا» سازمان‌دهی شده بود از سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا انتقاد کرده و شعارهایی با مضمون باز کردن مرزها و کمک به پناهجویان سر دادند. یکی از سخنگویان این راهپیمایی گفت: ما می‌دانیم که در آلمان جایی برای پناهجویان که در مرز یونان غرق، تحقیر، شکنجه و کشته می‌شوند، وجود دارد. جنبش پل دریا اعلام کرده که ۴۰۰۰ تن در این راهپیمایی و ۵۰۰۰ تن دیگر نیز در راهپیمایی مشابهی در هامبورگ شرکت داشتند. آنکارا ضمن تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا در عمل به تعهداتش برای حمایت از مهاجران و پناهجویان در ترکیه ناکام بوده، اخیرا اعلام کرد که دیگر برای متوقف کردن سیل پناهجویان به اروپا تلاش نخواهد کرد. از زمان اعلام این اطلاعیه هزاران پناهجو در استان ادرنه ترکیه که هم‌مرز با یونان و بلغارستان است، تجمع کرده تا بتوانند خود را به اروپا برسانند. واکنش یونان به پناهجویان بسیار تند بوده به طوری که بسیاری از پناهجویان مورد ضرب و شتم و حمله قرار گرفتند و تعدادی از آنها نیز توسط نیروهای یونانی کشته شدند.