سرمایه‌دار ایرلندی و رئیس بزرگترین خطوط هواپیمایی اروپا در اظهارنظری جنجالی، خواستار تشدید تشریفات بازرسی در فرودگاه‌ها علیه مردان مسلمان را شد. مایکل اولری در گفت‌وگو با تایمز لندن مدعی شد، احتمال اقدام انتحاری یک مرد مسلمان که به تنهایی مسافرت می‌کند بسیار زیادتر از کسانی است که با خانواده سفر می‌کنند. او با اعتراف به اینکه اظهاراتش می‌تواند جنبه نژادپرستانه داشته باشد با طرح این پرسش که چه کسانی بمب‌گذارند، افزود:‌ عموما افرادی که با اسلام رابطه دارند. رئیس این شرکت هواپیمایی تصریح کرد، اگر تهدید از جانب مسلمانان است باید با آن برخورد شود. این اظهارات تاجر ایرلندی با واکنش شورای مسلمانان بریتانیا همراه شد و سخنان او را نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز خواند. سخنگوی این نهاد اسلامی گفت: اظهارات او علیه مردان مسلمان که نه بر پایه اطلاعات بلکه براساس شکل ظاهری افراد است به طور علنی تبعیض‌آمیز بوده و ابتدایی‌ترین مصداق اسلام‌هراسی است.