بسیاری از منابع آگاه در عراق تاکید دارند که «محمد توفیق علاوی» نخست وزیر مکلف موفق به تکمیل کابینه خود در مدت قانونی شده و احتمالا تا پایان هفته جاری لیست آن به پارلمان این کشور اعلام می شود. النشره نوشت، عضو فراکسیون الفتح در پارلمان عراق گفته است که علاوی تمامی اسامی اعضای کابینه و برنامه دولت خود را برای روسای فراکسیون‌ها ارسال کرده است. «احمد الکنانی» در اظهاراتی افزوده است که علاوی اصرار دارد که پارلمان عراق تا اواخر هفته جاری برای جلسه رای اعتماد به کابینه‌اش، تشکیل شود. در همین راستا نیز عضو فراکسیون «سائرون» خاطر نشان کرده که اغلب اعضای کابینه علاوی از افراد مستقل (غیر حزبی) هستند. «غایب العمیری» اضافه کرده که برخی از جریان‌های سیاسی همچنان برای بازگرداندن ترکیب کابینه علاوی به سیاق سال‌های گذشته اصرار دارند تا وزارتخانه ها مرتبط با جریان های سیاسی باشند.