رئیس‌جمهور سابق بولیوی که در حال حاضر در آرژانتین به سر می‌برد نامزدهای حزب خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری سوم مه آینده کشورش که در واقع تکرار دوباره انتخابات پرمناقشه اکتبر گذشته و اولین انتخابات بدون حضور وی بعد از دو دهه خواهد بود، اعلام کرد. رویترز گزارش داد، اوو مورالس، در اظهاراتی در یک کنفرانس خبری در شهر بوئنوس آیرس آرژانتین اعلام کرد لوئیس آرسه کاتاکورا، وزیر اقتصاد سابق بولیوی نامزد ریاست جمهوری حزب وی موسوم به حزب جنبش برای سوسیالیسم در این انتخابات بوده و در کنار وی دیوید چوکوئه هوانکا، وزیر امور خارجه دولت سابق هم به عنوان نامزد معاونت وی تعیین شده است. مورالس بعد از آن این دو نامزد حزب سوسیالیست خود را برای انتخابات سوم مه معرفی کرد که با چند مقام این حزب که به پایتخت آرژانتین سفر کرده بودند دیدار داشت. مورالس در پی خلع شدن از قدرت در اعتراضات چند وقت پیش در بولیوی پیشنهاد پناهندگی آرژانتین را پذیرفته و به این کشور رفت. نامزدی مجدد او برای ریاست جمهوری در بولیوی نیز ممنوع اعلام شده است. اسامی اعلام شده از سوی مورالس متفاوت با نامزدهایی هستند که مقام‌های حزب جنبش برای سوسیالیسم اعلام کردند.