نیروهای شرق لیبی که خود را ارتش ملی می‌خوانند پس از کنترل بر شهر سرت به سمت مصراته در حال پیشروی هستند. رئیس‌جمهوری تونس هم اعلام کرد، تونس با محاسبه بحرانی شدن وضعیت لیبی احتیاط‌های امنیتی و نظامی لازم را اتخاذ کرده است. روزنامه رأی‌الیوم چاپ لندن نوشت، محمد العزومی، سخنگوی رسانه‌ای گردان ۳۰۲ وابسته به ارتش ملی لیبی تحت رهبری خلیفه حفتر اعلام کرد، این ارتش بر سراسر اطراف شهر سرت کنترل یافته و وارد منطقه الوشکه در ۱۲۰ کیلومتری غرب سرت شد. وی افزود: شهر الوشکه حدود ۱۷۰ کیلومتری مصراته قرار دارد و نیروهای ارتش ملی بر مقادیر زیادی از تجهیزات نظامی، تانک‌ها و انبار مهمات نیروهای دولت توافق ملی لیبی در اردوگاه‌های این دولت در سرت و مناطق اطراف آن کنترل یافتند. پیشتر نیروهای ملی وابسته به حفتر پس از پیشروی از سه محور، شهر سرت را در اختیار گرفتند.