نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی در نظر دارد طرحی را برای ساخت ۳ هزار واحد مسکونی جدید برای یهودیان و چندین منطقه صنعتی در شهرک‌های صهیونیستی واقع در کرانه باختری ارائه دهد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از روزنامه عبری زبان اسرائیل الیوم گزارش داد که این طرح تا دو هفته دیگر به شورای عالی برنامه‌ریزی و ساخت و ساز رژیم صهیونیستی ارائه خواهد شد. رژیم صهیونیستی به رغم مخالفت شدید جامعه جهانی با شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین و تاکید بر غیرقانونی بودن آن، بدون هیچ اعتنایی به ساخت و ساز در اراضی اشغالی فلسطین ادامه می‌دهد. نتانیاهو در ویدئوی منتشر شده خطاب به شهرک‌نشینان گفت که ما در صدد جلب اعتراف آمریکا به حاکمیت اسرائیل بر دره رود اردن و همه شهرک‌ها هستیم چه در داخل یا خارج از تشکل‌های شهرک‌نشینی! این موضوع برای ما قابل دسترس است و من تنها کسی هستم که می‌توانم آن را تحقق بخشم. یدیعوت آحارنوت نوشت که نتانیاهو و گیدئون سعر یک روز پس از آنکه رئیس شورای منطقه‌ای شومرون خواستار رای‌گیری آزاد شد، اهتمام ویژه‌ای به جمعیت شهر‌ک‌نشینان نشان دادند.