بحث‌های مفصلی در دیوان عمان در مورد جانشین احتمالی سلطان قابوس بن سعید در حال انجام است؛ او نزدیک به ۵۰ سال بر این کشور حاکم بوده اما بیماری طولانی مدتش وخیم‌تر شده است. به نوشته روزنامه گاردین، اگر این دیوان نتواند درون خود به اجماع برسد، روند جانشینی شامل باز کردن نامه‌های مهر و موم شده در این دادگاه مسقط است که می‌تواند گزینه جانشین قابوس بن سعید، سلطان عمان را مشخص کند. سلطان قابوس، از اصلی‌ترین چهره‌های سیاست‌ خاورمیانه در چهار دهه گذشته، یک هفته پیش از بلژیک بازگشت. او در آنجا به دلیل عود مجدد سرطان روده بزرگ که به مدت چهار سال است از آن رنج می‌برد، تحت معالجه قرار گرفت، اما سفر او کوتاه شد در حالی که انتظار می‌رفت تا پایان ژانویه در آنجا بماند. از زمان کودتای خونین در سال ۱۹۷۰ که با کمک بریتانیا به جریان افتاد، عمان تحت حکومت سلطان قابوس اداره می‌شود. او از سال ۲۰۱۴ حداقل دو بار بنا به دلایل پزشکی به خارج از این کشور سفر کرده است. گاردین گفته هدف از پنهان نگه داشتن نام جانشین سلطان‌ قابوس تضمین اقتدار این سلطان در طول حیاتش است.