کشاورزان فرانسوی روز گذشته (چهارشنبه) در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت «امانوئل مکرون»، با تراکتورهای خود بزرگراه‌های منتهی به پاریس را بستند و موجب ایجاد صدها کیلومتر ترافیک پرحجم شدند. به نوشته روزنامه «لو پاریزین» فرانسه، در این تظاهرات که از صبح امروز به وقت محلی از سوی فدراسیون ملی اتحادیه‌های کشاورزان  (FNSEA) و اتحادیه کشاورزان جوان فرانسه(JA)  آغاز شده، صدها تراکتور با ورود به راه‌های اصلی شهرهای پاریس و لیون، بزرگراه‌های این دو شهر را مسدود کرده‌اند. روز گذشته نیز کشاورزان آلمان با آوردن تراکتورهایشان به خیابان های شهرهای بزرگ به نشانه اعتراض، اقدام مشابهی انجام دادند. در اطراف پاریس ترافیک پرحجمی در بزرگراه‌های این شهر شکل گرفته و حرکت خودروها با کندی انجام می‌شود و در برخی نقاط هم خودروها کاملا متوقف شده‌اند. در ناحیه «رون آلپ»، کشاورزان از سراسر منطقه برنامه‌ریزی کرده‌اند تا امکان دسترسی بزرگراه لیون را در سه نقطه مسدود کنند.