چند ساعت پس از آنکه هزاران معترض در تفلیس دست به راهپیمایی زده و خواستار اصلاح سیستم انتخاباتی گرجستان شدند، پلیس ضد شورش روز گذشته (سه‌شنبه) برای متفرق کردن معترضان در نزدیکی ساختمان پارلمان متوسل به استفاده از آب پرفشار شده و چندین تن از فعالان را بازداشت کرد.

 به گزارش رویترز، این معترضان که در چهار نقطه ورودی پارلمان تجمع کرده بودند، متفرق شدند، اگرچه برخی از آنها تلاش کردند همچنان در یک نقطه مقابل ساختمان پارلمان حضور داشته باشند. جورجی واشادز، یکی از رهبران اپوزیسیون گرجستان به خبرنگاران گفت: چندین تن از مردم از جمله یکی از سیاستمداران اپوزیسیون توسط ماموران پلیس بازداشت شدند. صدها پلیس در محل تجمع مستقر بودند. معترضان قصد داشتند تا ورودی‌های پارلمان را ببندند و گفته بودند که به قانون‌گذاران اجازه نخواهند داد تا برای شرکت در جلسه امروز وارد پارلمان شوند اما مقامات تاکید کردند که اجازه وقوع چنین چیزی را نخواهند داد. ماموکا مدینارادز، یکی از قانون‌گذاران گرجی از حزب حاکم چند ساعت قبل از آنکه پلیس معترضان را متفرق کند به خبرنگاران گفت: اگر معترضان قانون را نقض کنند، دولت متناسب با آن عمل خواهد کرد. معترضان خواستار تغییر سیستم انتخاباتی هستند.